صفحه داخلی

مشخصات مرکز بهداشتی شهید آباد
 
عنوان
 
 
توضیحات
 
نوع مرکز
 
روستایی
موقعیت جغرافیایی
 
 
فاصله تا مرکز شهرستان
 
11 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش
 
3532
تعداد خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز
 
3
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
 
2
تعداد پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
 
-
ساعات کاری مرکز
 
7:30-14:15
سال تاسیس
 
 
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
 
 
تلفن مرکز
 
34627445
خدمات قابل ارائه در مرکز
 
 پزشکی،دندان پزشکی،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،مامایی،تغذیه،مبارزه با بیماری ها