صفحه داخلی

 
مشخصات مرکز بهداشتی درمانی حصار ولیعصر
 
عنوان
 
 
توضیحات
 
نوع مرکز
 
روستایی
موقعیت جغرافیایی
 
 
فاصله تا مرکز شهرستان
 
50 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش
 
3383
تعداد خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز
 
5
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
 
17
تعداد پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
 
-
ساعات کاری مرکز
 
7:30-14:15
سال تاسیس
 
 
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
 
 
تلفن مرکز
 
34768327
خدمات قابل ارائه در مرکز
 
 پزشکی،دندان پزشکی،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،مامایی،تغذیه،مبارزه با بیماری ها