نوار راهبري
صفحه داخلی

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی آبگرم
 
عنوان
 
 
توضیحات
 
نوع مرکز
 
شهری
موقعیت جغرافیایی
 
 
فاصله تا مرکز شهرستان
 
25 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش
 
10536
تعداد خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز
 
9
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
 
9
تعداد پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
 
2
ساعات کاری مرکز
 
7:30-14:15
سال تاسیس
 
 
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
 
 
تلفن مرکز
 
34763279
خدمات قابل ارائه در مرکز
 
 پزشکی،دندان پزشکی،بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط، مامایی،تغذیه،مبارزه با بیماری ها