نوار راهبري
صفحه داخلی

مشخصات مرکز بهداشتی درمانی آوج
 
عنوان
 
 
توضیحات
 
نوع مرکز
 
شهری
موقعیت جغرافیایی
 
 
جمعیت تحت پوشش
 
6352
تعداد خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز
 
6
تعداد روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
 
7
تعداد پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
 
2
ساعات کاری مرکز
 
7:30-14:15
سال تاسیس
 
 
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
 
 
تلفن مرکز
 
3462235
خدمات قابل ارائه در مرکز               
 
 پزشکی،دندان پزشکی،بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط ،مامایی،تغذیه،مبارزه بابیماری ها ،سلامت روان
سایر واحدهای فعال در مرکز