اطلاعیه
آدرس سامانه صدور پروانه های پزشکی و پیراپزشکی
سلام
کلیه درخواست های تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی با مراجعه به سامانه زیر صورت می پذیرد.لطفاً از مراجعه حضوری به معاونت درمان دانشگاه خودداری فرمائید.
آدرس سامانه: parvaneh.behdasht.gov.ir

بهترین مرورگر جهت مشاهده سایت googleChrome می باشد.