اخبار
ارائه آموزشات بهداشتی به شاغلین شرکت آوجکو در شهرستان آوج

1399/3/26 دوشنبه

 به گفته ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج نشست آموزشی آشنایی با مضرات استعمال دخانیات و راه کارهای پیشگیری از استعمال آن و نیز راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا با تأکید بر آخرین دستورعمل و بخشنامه ها، با حضور کلیه شاغلین در شرکت آوجکو شهرستان آوج برگزار شد.در این نشست که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد، میثم اسمعیلی، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اشاره به اینکه مصرف مواد دخانی می تواند عامل زمینه ای ابتلا به بیماری های مختلف به ویژه انواع بیماری های تنفسی و سرطان ها شود، عدم مصرف مواد دخانی توسط افراد، عدم حضور در مکان هایی که دخانیات در آنجا استعمال می شود و تصمیم جدی بر ترک مواد دخانی را از مهمترین روش های پیشگیری از مضرات مواد دخانی دانست.مهندس اصغر صادقی، کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، با بیان اینکه تصور عبور از شرایط کرونا، تصور نادرستی است گفت: استفاده از ماسک در اجتماعات، رعایت بهداشت فردی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مهمترین راه های پیشگیری از این بیماری است.صادقی انجام معاینات دوره ای شاغلین را در تشخیص به موقع بیماری های شغلی لازم دانست و ادامه داد: رعایت موارد بهداشت فردی و اقدامات ارگونومی مناسب در محیط کار و در صورت نیاز به وسایل حفاظت فردی، استفاده صحیح و مناسب از این وسایل را در کاهش بار بیماری های شغلی مؤثر عنوان کرد.