اخبار
ابلاغ اخطار کتبی به متصدیان متخلف در شهر آوج

1398/10/25 چهارشنبه

در بازرسی مشترک از رستوران های بین راهی و مرکز خدمات رفاهی آوج، موارد عدم رعایت موازین بهداشتی با اخطار کتبی به متصدیان متخلف ابلاغ شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این رابطه گفت: انجام بازرسی های مشترک می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، موجب اثرگذاری بیشتر نیز شود. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج انجام بازرسی با دیدگاه ارشادی در کنار رعایت موازین و مقررات را خواستار شد.فاطمه محمدی، کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت آوج با اشاره به اینکه رستوران ها از مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی است و هرگونه موارد عدم رعایت موازین بهداشتی می تواند نتایج جبران ناپذیری را در پی داشته باشد، از ابلاغ اخطار کتبی به متصدیان متخلف خبر داد.