اخبار
نشست هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط و مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی برگزار شد

1398/10/4 چهارشنبه

در تاریخ سوم دی سال 1398، نشست هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج و مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی این شهرستان در دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این رابطه اظهار کرد: دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی همواره از مهمترین دغدغه های مسئوولین در سطوح مختلف: شهرستانی، استانی و ملی می باشد که خوشبختانه با ظرفیت موجود در شهرستان، انجام بازرسی های بهداشتی و پیگیری های مداوم می توان از دسترسی مردم به آب آشامیدنی بهداشتیاطمینان داشت.مهندس کمال اسماعیل زادگان، مدیر اداره آب و فاضلاب روستاییدر این نشست پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای شاخص دسترسی خانوارها به آب شرب سالم در روستاهای تحت پوشش از جمله:تعویض کلرزن های فرسوده، مرمت و تعمیر مخازن هوایی و زمینی، لایروبی و بهسازی منابع آب، اصلاح شبکه های آبرسانی، تعمیر شکستگی ها، نصب دستگاههای تصفیه در برخی روستاها، کسب مقام برتر در زمینه: ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) و پیمانکار دستگاههای کلرزن و کسب مقام دوم در زمینه: کنترل کیفی توسط اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان آوج را مرهون همکاری مناسب بین بخشی شبکه بهداشت و درمان واداره آب و فاضلاب روستایی دانست.محمد ابراهیم غمخواه، کارشناس مسئوول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان برخی مشکلات از جمله: موارد صفر کلرسنجی ها، خرابی دستگاه های کلرزن و وجود نواقص در تأسیسات آب، تعامل و همکاری بیشتر اداره آب و فاضلاب روستایی با کارشناسان بهداشت محیط شهرستان آوج را خواستار شد.