اخبار
برگزاری نشست هماهنگی بسته خدمتی جدید کودک سالم در شهرستان آوج

1398/10/4 چهارشنبه

در تاریخ سوم دی سال 1398 نشست هماهنگی بسته خدمتی جدید کودک سالم با حضور مدیر و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این نشست با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه می تواند در بهبود و ارتقای سطح سلامتی کودکان مفید باشدخواستار همکاری کلیه کارشناسان در اجرای این برنامه شد.سهیلا قنبری، کارشناس کودکان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج هدف از اجرای بسته خدمتی جدید کودک سالم را یافتن راهی برای شناسایی کودک به ظاهر سالم و مستعد بیماری عنوان کرد و ادامه داد: انجام مراقبت های ارتقای سلامت برای همه کودکان می تواند در کمک به شناسایی کودکان در معرض خطر مؤثر باشد.گفتنی است بخش های مختلف این برنامه شامل: پایش رشد و تکامل، ایمن سازی، مراقبت های دهان و دندان، بینایی، شنوایی و غربالگری کودکان و انجام مداخلات است.