اخبار
کشف و معدوم سازی انواع مواد غذایی فاسد در بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان آوج

1398/10/3 سه‌شنبه

   در بازدید تاریخ 30 آبان سال 1398 کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت آبگرم از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر آبگرم، حدود 500 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد، کشف و معدوم شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر گفت: ارتقاء دانش بهداشتی مردم از یک سو و آگاهی تهیه و توزیع کنندگان موادغذایی در مورد عوارض مواد غذایی فاسد از سوی دیگر می تواند در کنار بازرسی های بهداشتی در پیشبرد اهداف سلامتی در جامعه مفید باشد.یداله تراکمیه کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت آبگرم با اشاره به مواد غذایی کشف و معدوم شده شامل: 164 عدد نوشابه خانواده یک و نیم لیتر،6 عدد دوغ خانواده یک و نیم لیتری، 10 عدد انواع دلستر و آبمیوه، 13 عدد انواع کمپوت میوه،کیک، کلوچه، بیسکوئیت، پنیر، سوسیس و کالباس، بار دیگر از هموطنان خواست تا هر گونه عدم رعایت موازین بهداشتی را به سامانه 190 اطلاع رسانی کنند.