اخبار
برگزاری نشست هماهنگی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس در شهرستان آوج

1398/9/16 شنبه

   نشست هماهنگی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس با حضورمسئولین آموزش و پرورش شهرستان آوج، مدیران و معاونین مدارس این شهرستان برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر، بر لزوم همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و مسئولین مدارس در ارتقاء دانش سلامتی دانش آموزان تأکید و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان را از مهمترین برنامه های شبکه بهداشت و درمان عنوان کرد.هانیه مرادی، کارشناس مسئوول برنامه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شهرستان آوج در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای مراقبت ها و معاینات دانش آموزان گروه هدف شامل: پایه های اول، چهارم، هفتم و دهم، با قدردانی از کارکنان مدارس، داشتن روحیه همکاری را در اجرای این مراقبت ها مؤثر دانست.در ادامه این کارشناس با تشریح و بررسی نتایج ممیزی مدارس مروج سلامت در سال تحصیلی 98-97، گفت: هدف استانی و شهرستانی،کیفی سازی و ارتقاء کیفیت مدارس مروج سلامت استکهباید دستورالعمل های این مدارس به نحو مناسب و صحیح اجرا شود.این نشست در تاریخ دوم آذر سال 1398 در سالن مصطفی خمینی شهرستان آوج برگزار شد.