اخبار
زائران در موکب الشهدای شهرستان آوج راههای ارتقای سلامت روان را آموزش دیدند

1398/7/30 سه‌شنبه

   ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اشاره به اهمیت سلامت روان در تأمین امنیت جسم و جان گفت: زائران با افزایش دانش بهداشتی خود در اینسفر معنوی و توجه به سلامت روان می توانند هرچه بیشتر از فضائل این سفر برخوردار شوند.وحید عطایی، کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اعلام اینکه این نشست‌ها تا پایان فعالیت موکب ادامه خواهد داشت، به برگزاری نشست‌های آموزشی متعدد با عناوین مختلف بویژه نقش مهارت‌های زندگی در نشاط افراد و جامعه در محل موکب‌الشهدای آوج برای تمامی زائران اشاره ومهمترین هدف از برگزاری این نشست ها را ارتقای سلامت ذهنی زائران در سفر و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با دشواری‌های احتمالیدانست.ندا سلطانی، کارشناس سلامت روان و رفتار مراکز خدمات جامع سلامت شهری آوج و آبگرم نیز در این نشست‌ها با بیان روش های غنی‌سازی فکری در ایام سفر و ارتباط یادگیری مهارت‌های زندگی برای مقابله با دشواری‌های زندگی و حفظ سلامت روان، افراد با نشاط را سرمایه های ساخت جامعه با نشاط عنوان و آموختن مهارت‌های مدیریت استرس، زمان و خشم را در شادی افراد حائز اهمیت برشمرد.