اخبار
نشست هماهنگی اجرای برنامه های سلامت در مدارس در سال تحصیلی 99-98 برگزار شد

1398/7/20 شنبه

    در تاریخ 16 مهر 1398 نشست هماهنگی اجرای برنامه های سلامت در مدارس در سال تحصیلی 99-98 با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، کارشناسان این شبکه و معاونان اداره آموزش و پرورش در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج هدف از تشیکل این نشست را همفکری در ارتقای سطح سلامت دانش آموزان اعلام و جمعیت دانش آموزی را آینده ساز، آسیب پذیر و در عین حال آموزش پذیر عنوان کرد. ایشان در بخشی دیگر شبکه های بهداشت و درمان را بازوی اجرایی آموزش و پرورش در زمینه سلامت عنوان و از آمادگی کارشناسان این شبکه در آموزش و ارتقای دانش بهداشتی دانش آموزان خبر داد.دکتر ناصر جعفر بیگلو، معاون آموزش اداره آموزش و پرورش شهرستان آوج نیز در این نشست با اشاره به اینکه هرگونه تغییر مثبت در نگرش دانش آموزان می تواند موجب تغییرات بنیادین در جامعه شود، دستیابی به این هدف را در همکاری و تعامل کارشناسان این دو اداره عنوان کرد.هانیه مردای، کارشناس مسئوول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شهرستان آوج مهمترین مصوبات این نشست را: صدور معرفی نامه برای کارشناسان بهداشتی به منظور ورود به مدارس، برگزاری نشست های اولیا و مربیان با حضور کارشناسان بهداشتی به منظور آموزش به والدین دانش آموزان، اجرای برنامه های بهداشتی با هماهنگی مدیران مدارس، همکاری در ارتقای کیفیت مدارس مروج سلامت، ترویج استفاده از حرکات کششی با ارسال پوستر آموزش و ترغیب دانش آموزان به استفاده از آن و هماهنگی برای برگزاری نشست های آموزشی در زمینه حمل کوله پشتی و ارگونومی برای معلمان و دانش آموزان اعلام کرد.