اخبار
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج اولین نشست کمیته سیستم مدیریت بهداشت شغلی، ایمنی، محیط زیست ( (HSEبرگزار شد

1398/7/20 شنبه

   نشست کمیته سیستم مدیریت بهداشت شغلی، ایمنی، محیط زیست (HSE) با هدف شناسایی خطرات احتمالی در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اشاره به اهمیت تشکیل این کمیته و صدور ابلاغ برای اعضای آن، تلاش برای پیشگیری از زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث احتمالی را مهمترین هدف تشکیل این کمیته دانست.اصغر صادقی، کارشناس بهداشت حرفه ای و دبیر کمیته مدیریت HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج نیز در این نشست با بیان ساختار، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مداوم الزامات سیستم مدیریت HSE ادامه داد: شناسایی و گزارش خطرات احتمالی محوطه و واحد های مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از مهمترین مصوبه این کمیته بود.اولین نشست کمیته مدیریت HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با حضور اعضای آن در تاریخ 17 مهر سال 1398 برگزار شد.