اخبار
بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از محل موکب سیدالشهدای این شهرستان

1398/7/17 چهارشنبه

    در تاریخ 15 مهر 1398، همزمان با برپایی موکب سیدالشدای شهرستان آوج، مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به همراه کارشناسان این شبکه از نحوه ارائه خدمات به زائرین بازدید کرد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، با اشاره به حضور کارشناسان بهداشتی در نوبت های صبح وعصر در محل موکب و نظارت بر رعایت موازین بهداشتی، از کارکنان موکب خواست تا با همکاری بیشتر با کارشناسان بهداشتی و رعایت موارد بهداشتی، سلامتی زائرین را تأمین کنند.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در ادامه از محل تهیه و توزیع مواد غذایی، انبارهای نگهداری مواد غذایی خام و سرویس های بهداشتی بازدید کرد و بر پرهیز از رهاسازی زباله ها و فاضلاب در محوطه موکب تأکید کرد.گفتنی است کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج بر اساس برنامه ریزی انجام شده در نوبت های صبح و عصر در محل مواکب شهرهای آوج و آبگرم حاضر شده و بر رعایت موازین بهداشتی نظارت و آموزش های بهداشتی را به زائرین ارائه می کنند.