اخبار
دومین نشست شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد

1398/6/31 يكشنبه

     دومین نشست شورای بهورزی با حضور مدیر، مسئول امور بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج و نمایندگان بهورزی مراکز خدمات جامع سلامت در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این نشست به اهمیت برگزاری این نشست ها در پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی اشاره کرد و ضمن قدردانی از تلاش ها و مسئولیت پذیری نمایندگان بهورزان، بر برگزاری منظم این نشست ها و بر پیگیری مصوبات این شورا تأکید کرد.در ادامه فهیمه طاهرخانی، مسئول امور بهورزی شهرستان آوج با ارائه شاخص های سامانه "سیب" از جمله: شاخص پیامک دعوت به خدمت، ثبت و اصلاح شماره های همراه و شاخص رضایت سنجی، خواستار اهتمام ویژه در ارتقای این شاخص ها شد.پبگیری حصار کشی خانه های بهداشت، ارتقای شاخص های سامانه "سیب"، ارائه گزارشی از وضعیت گرمایش خانه های بهداشت و پیگیری راه اندازی زیر ساخت به منظور دسترسی به اینترنت در خانه های بهداشت از مهمترین مصوبات نشست برگزار شده در تاریخ 30 شهریور 1398 شهرستان آوج بود.