اخبار
برگزاری نشست های شورای سلامت و مجمع سلامت در شهرستان آوج

1398/6/30 شنبه

      نشست های شورای سلامت و مجمع سلامت شهرستان آوج با حضور قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین در امور مشارکت های اجتماعی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، معاون فرماندار و مسئوولین ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری آوج برگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج ضمن آشنا کردن حاضرین با برخی خدمات قابل ارائه در سامانه سیب و نمایش آنلاین این سامانه، گزارشی از وضعیت تشکیل پرونده سلامت الکترونیک شهرستان و وضعیت رضایت سنجی ارائه کرد.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در بخش دیگر پس از تعریف بیماری های مشترک بین انسان و دام، وضعیت بیماری تب مالت و نیز وضعیت حیوان گزیدگی را در سطح شهرستان آوج تشریح کرد. همچنین ایشان پس از ارائه گزارش اجرای بسیج ملی فشار خون در سطح شهرستان، برنامه های پیشنهادی حوزه بهداشت و درمان در زمینه فعالیت های ستاد اربعین را قرائت کرد.در ادامه نشست مهندس نوروزعلی عزیزخانی، قائم مقام ریاست دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی شاخص های امید به زندگی، سطح سواد و درآمد سرانه را از شاخص های مهم در عرصه توسعه انسانی بیان و بر نقش محوری مردم در دستیابی به سلامت اجتماعی تأکید و کانون های سلامت محله، مجمع سلامت شهرستان، خانه مشارکت و شورای سلامت را فرصتی مناسب جهت ارتقاء مشارکت های مردمی در تحقق برنامه های سلامت محور دانست.در پایان این نشست که در تاریخ 26 شهریور سال 1398 برگزار شد، مهدی خضری، معاون فرماندار شهرستان آوج پس از جمع بندی موضوعات، خواستار پیگیری مصوبات نشست شد.تشکیل منظم نشست های آموزشی در زمینه تب مالت، قلاده گذاری سگ های صاحبدار، اتلاف سگ های ولگرد، تشکیل جلسه تخصصی هماهنگی برنامه های اربعین، پبگیری تشکیل کانون های سلامت محله از مهمترین مصوبات این نشست بود.