اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه مهارت های زندگی ویژه کودکان 6 تا 12 سال در شهرستان آوج

1398/6/28 پنجشنبه

            کارگاه آموزشی یک روزه مهارت های زندگی با حضور کودکان شش تا 12 سال، در یکی از باشگاه ورزشی شهر آبگرمِ شهرستان آوج برگزار شد و کودکان شرکت کننده مهارت های خودآگاهی و همدلی را از طریق کار عملی و بازی های نمادین آموختند.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در این رابطه اظهار کرد: آموختن مهارت های زندگی و نهادینه شدن آن در دوران کودکی می تواند در دوران های مختلف زندگی افراد نقش بسزایی ایفا کند.نداسلطانی، کارشناس سلامت روان و رفتار مراکز آوج و آبگرم در این کارگاه با اشاره به آگاهی افراد نسبت به بدن و تصویر خود، آگاهی نسبت به ویژگی ها، علائق، خواسته ها، نیازها و مسئولیت ها، تمرین درک احساسات دیگران، توجه به تأثیر رفتار مردم روی همدیگر و نحوه اهمیت دادن و احترام گذاشتن به احساسات و نیازهای دیگران را به کودکان آموزش داد.همچنین در پایان این کارگاه که در تاریخ 27 شهریور 1398 برگزار شد، پس از سنجش میزان رضایت، والدین و کودکان از نحوه برگزاری و مطالب ارائه شده در این کارگاه رضایت داشتند.