اخبار
برگزاری نشست تقویت همکاری بین بخشی در تأمین آب سالم و بهداشتی در شهرستان آوج

1398/6/28 پنجشنبه

    در نشست های مشترک بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج و رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی این شهرستان بر تقویت همکاری ها و تعاملات بین بخشی تأکید شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان اهمیت دسترسی مردم به آب آشامیدنی بهداشتی، وجود شبکه توزیع سالم را یکی از مهمترین بخش های دسترسی آب سالم و بهداشتی عنوان کرد.مهندس کمال اسماعیل زادگان، رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان آوج با اشاره به نقش نظارتی بهورزان و کارشناسان بهداشتی بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی، از آمادگی اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان برای ارائه خدمات مطلوبتر خبر داد.بازرسی تأسیسات آب شرب، پیگیری سریع موارد شکستگی، پیگیری سریع موارد صفر و نامطلوب کلرسنجی ها، انجام کلرسنجی های مشترک بهورزان و آبداران و همکاری بهورزان در خصوص شناسایی انشعابات غیرمجاز از مهمترین مصوبات این نشست بود.این نشست ها در تاریخ های 23، 24 و 25 شهریور 1398، در مراکز خدمات جامع سلامت آوج، آبگرم و حصار ولیعصر شهرستان آوج برگزار شد.