اخبار
برگزاری نشست آموزشیِ پیشگیری از مصرف الکل و تغذیه سالم در شهرستان آوج

1398/6/23 شنبه

      در نشست آموزشی پیشگیری از مصرف الکل و تغذیه سالم در روستای ارتش آبادِ شهرستان آوج، کارشناسان تغذیه و سلامت روان و رفتار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با آموزش دختران جوان و زنان میانسال این روستا، بر نقش بانوان در سلامت جسمی و روانی خانواده ها تأکید کردند. ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت_درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر گفت: افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص تغذیه سالم و اثرات مصرف الکل بر جسم و روح افراد و حمایت خانواده ها در اجرای صحیح برنامه های سلامت محور، می تواند مسیر را برای دستیابی به جامعه سالم هموار کند.در این نشست ندا سلطانی، کارشناس سلامت روان و رفتار شبکه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج پس از تعریف اعتیاد به الکل و میزان وابسته کنندگی انواع مواد بویژه الکل، بر راه های پیشگیری از مصرف آن و راه های جایگزین برای درمان الکل تأکید کرد.در ادامه فرانک رحمانی، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با بیان نقش تغذیه سالم در ایجاد شادابی و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، دستیابی به سبک زندگی سالم را در بکارگیری فعالیت بدنی هدفمند به همراه تغذیه سالم دانست.در پایان این نشست که در تاریخ 17 شهریور سال 1398 برکزار شد و با توزیع پمفلت های آموزشی همراه بود، این کارشناسان مردم را برای بهره مندی از خدمات رایگان تغذیه و روان به مراکز خدمات جامع سلامت فراخواندند.