اخبار
همکاری بین شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج و مطب های خصوصی تقویت می شود

1396/6/13 دوشنبه

خبر، فرج اله فرجی.

همکاری شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج و مطب های خصوصی تقویت می شود
 

نشست هم اندیشی کارشناسان شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج با پزشکان بخش خصوصی این شهرستان برگزار شد. در این نشست بر تقویت همکاری هر دو طرف تأکید شد.

سعید قربانپور، کارشناس شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج در این رابطه گفت: در این نشست برون بخشی، نحوه گزارش دهی و ارجاع موارد مشکوک به بیماری های واگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ایشان با گفتن اینکه ارجاع بیماران مشکوک به بیماری های واگیر نظیر: سل، ایدز و هپاتیت به مرکز بهداشتی - درمانی آبگرم از جمله موارد مورد بحث بود، عنوان کرد: تقویت همکاری بین مطب های خصوصی و شبکه بهداشت - درمان شهرستان و نیز تأکید بر درمان بیماران دارای بیماری تب مالت از مهمترین دستاوردهای این نشست بود.