اخبار
با آموزش فرزند پروری کودکانی مستقل، توانمند، مسئول و با اعتماد به نفس تربیت کنیم

1396/6/13 دوشنبه

خبر، فرج اله فرجی.

 

 

با فراگیری فرزندپروری، کودکانی مستقل، توانمند، مسؤول و با اعتماد به نفس تربیت کنیم
 

روز 11 شهریور 1396 کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با حضور در جمع مادران دارای کودک یک تا 9 سال روستای قزلو این شهرستان، گفت: با فراگیری فرزندپروری، کودکانی مستقل، توانمند، مسؤول و با اعتماد به نفس تربیت کنیم.

ایشان با بیان اینکه فرزندپروری مجموعه دانش و مهارت های تربیت کودکان به شیوه سازنده است؛ اظهار کرد: هدف اصلی از تربیت کودک، بار آوردن افرادی مستقل، توانمند، مسؤول و با اعتماد به نفس است که با آموزش اصول فرزند پروری محقق می شود. کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج ادامه داد که اساس تغییر رفتار، شناخت اجزای آن بوده و رفتار، پدیده ای قابل توصیف، مشاهده و اندازه گیری است.

نصیری ضمن بیان عوامل مرتبط با تغییر رفتار، شامل: ثبت رفتار ، الگوهای ثبت رفتار و استفاده از جدول ستاره، هشدار داد: بی توجهی به رفتارهای نامطلوب، توجه اتفاقی به رفتارهای نامطلوب، دستورات نادرست و انتظارات غیر واقع بینانه، خطاهای شایع فرزند پروری هستند.