اخبار
مادر شهید ولی اله خمسه توسط تیم سلامت مرکز بهداشتی _ درمانی آبگرم شهرستان آوج معاینه شد

1396/6/8 چهارشنبه

خبر، فرج اله فرجی.

 

 

مادر شهید ولی اله خمسه، توسط تیم سلامت مرکز بهداشتی _ درمانی آبگرم معاینه شد
 

روز ششم شهریور 1396 تیم سلامت مرکز بهداشتی - درمانی آبگرم با حضور در روستای بهشتیان شهرستان آوج و دیدار با خانواده شهید گرانقدر، ولی اله خمسه (شهید جاوید الاثر)، مادر این شهید بزرگوار را معاینه کرد.

در این دهگردشی، دکتر آرزو حسین خانی، پزشک مرکز آبگرم، شیرین میردریکوندی، مامای مرکز بهداشتی _ درمانی آبگرم و خدیجه نهاوندی، بهورز خانه بهداشت نجف آباد حضور داشتند.

شهید ولی اله خمسه از شهدای جاوید الاثر هشت سال دفاع مقدس می باشد که پیکر مطهرش، روز هفتم شهریور ماه امسال در زادگاهش، روستای بهشتیان شهرستان آوج تشییع خواهد شد.