برگزاری نشست کمیته بهداشت در بلایا در آوج

1398/1/8 پنجشنبه

خبر، فرج اله فرجی.

برگزاری نشست کمیته بهداشت در بلایا در آوج

با توجه به وقوع سیل در برخی از استان های کشور، روز ششم فروردین 1398 نشست کمیته بهداشت در بلایا در شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج برگزار شد.

در این نشست مهندس صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده جان باختگان سیل، آماری از وقوع برخی سیل های چند سال اخیر در استان ارائه و بر اهمیت وظایف کارکنان شبکه بهداشت _ درمان در سطوح مختلف تأکید کرد.

استخراج اسامی روستاها و مناطق در معرض سیل شهرستان، پیگیری معرفی مکان پد فرود بالگرد در کلیه روستاها به عنوان یکی از دستورات نشست شورای سلامت، استخراج لیست مادران باردار هر روستا و انجام هماهنگی های لازم برای اعزام مادران باردار در شرایط اضطراری، بررسی داروهای موجود در ترالی اورژانس مراکز، بازنگری اسامی اعضا و وظایف تیم واکنش سریع ستاد و مراکز تابعه، آموزش به جمعیت تحت پوشش در زمینه اهمیت توجه به بلایای طبیعی از جمله: سیل، زلزله و سایر مخاطرات از مهمترین مصوبات این نشست بود.

نسخه قابل چاپ