در شهرستان آوج بیش از 1300 کیلوگرم انواع مواد غذایی و بهداشتی غیر مجاز جمع آوری شده است

1397/12/11 شنبه

خبر، فرج اله فرجی.

در شهرستان آوج بیش از 1300 کیلوگرم انواع مواد غذایی و بهداشتی غیر مجاز جمع آوری شده است

در بازدیدهای بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشتی _ درمانی آبگرم از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی این شهر، از ابتدای دی ماه تاکنون بیش از 1300 کیلوگرم انواع مواد غذایی و بهداشتی غیر مجاز جمع آوری شده است.

مهندس صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر ادامه داد: با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات عید نوروز و قرار گرفتن شهرهای آوج و آبگرم در مسیر مواصلاتی پر رفت و آمد کشور، شاهد افزایش بازدیدها و تشدید نظارت ها خواهیم بود.

مهندس یداله تراکمیه، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی _ درمانی آبگرم با بیان اینکه این بازدیدها در قالب بازدیدهای مشترکِ کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج و اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان انجام شده است، اقلام توقیفی را شامل: شیره انگور فاقد مشخصات بهداشتی، کره محلی، نوشیدنی های خارجی غیرمجاز و انواع شوینده ها عنوان کرد.

نسخه قابل چاپ