اخبار
برای پیشگیری از افت شنوایی استفاده از ایرفون و هدفون را محدود کنیم

خبر فرج اله فرجی. در جهان از هر پنج نوجوان 13 تا 19 ساله یک نوجوان دچار افت شنوایی می شود. اصغر صادقی، کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان آوج ضمن بیان این خبر در جمع دانش آموزان شهرستان آوج از نوجوانان و والدین آنها خواست تا استفاده از ایرفون و هدفون را محدود کنند. این کارشناس رابطه زمانی استفاده از ایرفون و هدفون را به شکل قاعده   بیان کرد به این صورت که در صورت استفاده 60دقیقه ای از ایرفون و هدفون میزان صدا باید 60 درصد بیشترین صدای دستگاه باشد و هرچه زمان استفاده افزایش یابد لازم است صدای دستگاه کمتر باشد.