اخبار
دیدار با خانواده شهید
دیدار مدیر و کارکنان شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج با خانواده شهید ایرانی

خبر، فرج اله فرجی. در تاریخ 20بهمن ماه 94 طبق برنامه ریزی قبلی مدیر و جمعی از کارکنان شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج با خانواده شهید مهدی ایرانی در روستای شهیدآباد این شهرستان دیدار کردند. در این دیدار صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج ضمن تقدیر از خانواده این شهید بر ادامه دادن راه شهدا توسط همه افراد جامعه به ویژه مسؤولین تأکید کرد.