• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7580e7e6-02f1-4d67-ae2b-a34434e5390e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=485321ed-4c8e-44e8-bf8f-3223b3f68f10

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8a5132f2-528d-406d-a7b8-c2a9c9fb2db3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e73c1c76-9e20-4a69-bee8-3955c7f88542

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f209ffe6-754b-4056-a957-d64e132942d2

اخبار
1398/8/25 شنبه
تصمیمات لازم برای رفع موانع موجوددرمحوطه سازی مرکزدرحال ساخت درجه یک شهرستان آوج اتخاذشد
پس از بازدید تاریخ 21 آبان سال 1398 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج به همراه فرماندار این شهرستان از مرکز در حال ساختخدمات جامع سلامت درجه یک، تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود در محوطه سازی این مرکز اتخاذ شد.
1398/8/25 شنبه
برگزاری نشست ارزیابی تمرین سنجش تاب آوری در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آوج
در تاریخ 22 آبان سال 1398 نشست ارزیابی تمرین سنجش تاب آوری در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آوج برگزار و میزان تاب آوری مراکز ونقاط ضعف و قوت اجرای برنامه بررسی شد.
1398/8/25 شنبه
دومین همایش ورزشی بانوان شهرستان آوج به مناسبت هفته ملی سلامت زنان
دومین همایش ورزشی بانوان شهرستان آوج به مناسبت هفته ملی سلامت زنان و کمپین ترویج فعالیت بدنی برای شادابی و تندرستی زنان ایرانبرگزار شد.
1398/8/19 يكشنبه
یوم الله 13 آبان
جمعی از کارکنان مرکز بهداشت آبگرم روز 13 آبان را با پیاده روی گرامی داشتند
1398/8/18 شنبه
برگزاری هفته ملی سلامت زنان در شهرستان آوج
به مناسبت هفته ملی سلامت زنان و کمپین ترویج فعالیت بدنی برای شادابی و تندرستی زنان ایران، همایش ورزشی بانوان باهمکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج و ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.
1398/8/12 يكشنبه
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک برگزار شد
نشست هماهنگی نظام ارجاع الکترونیک با حضور پزشکان و ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد.
تصوير ها