صفحه داخلی
  • علائم بیماریهای شدید روانی چیست؟

  1- فردی که حرفهای باور نکردنی می زند مثلاً میگوید صدایی می شنوم و یا کسی را می بینم فکر می کند که همسرش به او خیانت می کند . بی دلیل می خندد و میخواهند او را بشکند .

  2- فردی که بی دلیل خوشحال است ، پرحرف است ، بی خوابی شدید دارد ، کارهای زیاد و
بی هدف انجام می دهد و احساس خستگی هم نمی کند ، بذل و بخشش بی مورد می کند ، مدام آواز و شعر می خواند ، خیلی زود عصبانی ، گریان یا خندان می شود .

  3- فردی که خیلی غمگین و بی حوصله است،تنهایی را دوست دارد ، بی دلیل گریه می کند ،‌ بی‌خواب و بی‌اشتها است از زندگی نومید است و به فکر خودکشی است ، به کار و
تحصیل خود نمی رسد

  نکته: لازم به ذکر است تشخیص منوط به مراجعه به متخصص اعصاب وروان میباشد.

4)عوامل مؤثر در بروز ، تشدید و دوام بیماریهای روانی چیست؟

  خانواده ناسالم

  مشکلات اجتماعی مثل بیکاری و بی عدالتی

  کشمکش و فشارهای مختلف

  مشکلات شناختی

  آسیب های مغزی

  عــوامــل ارثــی

  تجارب ناخوشایند کودکی