صفحه داخلی
  •  پیشگیری و انواع آن چیست؟

  شامل کلیه تدابیر و فعالیتهایی است که از پیدایش اختلالات عصبی و روانی در جامعه جلوگیری می‌کنند.

  انواع پیشگیری به قرار زیر می باشد :

  1- پیشگیری نوع اول : هر فعالیتی که برای جلوگیری از مبتلا شدن افراد به بیماری روانی انجام گیرد را پیشگیری نوع اول گویند .

  مثال :‌ آموزش کلیه افرادی که می توانند بر روی رشد و نمو کودک تاثیر داشته باشند مثل مربیان مهدهای کودک ، مربیان مدارس و … برای پیشگیری از اختلالات روانی جامعه و آزمایش ژنتیک برای جلوگیری از تولد عقب ماندگی ذهنی – بیماریهای ارثی دیگر .

  2- پیشگیری نوع دوم : کلیه کارهایی که برای درمان بموقع بیماری انجام می گیرد را پیشگیری نوع دوم می گویند .

  3- پیشگیری نوع سوم : این نوع پیشگیری زمانی وارد عمل می شود که اختلال ، استقرار یافته و مدتی از آن گذشته و تا اندازه ای پیشرفت کرده است . پیشگیری به منظور جلوگیری از پیشرفت و طولانی شدن بیماری و بروز توانایی است .