صفحه داخلی
مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D

مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D

نتایج دومین بررسی «پژوهشی در وضعیت ریز مغذی‌های کشور در سال 1391 »، حاکی از شیوع بالای کمبود ویتامین « D »  در بزرگسالان می باشد. این نتایج بیانگر این مطلب است که این کمبود یکی از مشکلات بهداشتی و تغذیه‌ای کشور محسوب می‌شود و نیازمند مداخلات فوری می‌باشد. در این راستا کلیه میانسالان و سالمندان می بایست مکمل ویتامین « D» را به شرح ذیل دریافت نمایند.
دریافت فایل:  مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D