صفحه داخلی

بسیج آموزشی غذای سالم

بسته اطلاعاتی و آموزشی


 

پمفلت ها


پیام ها


 

      مشاهده  پوستر بسیج آموزشی غذای سالم                  


 • دانلود پوستر های آموزشی غذای سالم

 1. میوه را بیشتر مصرف کنید

 2. سبزی را بیشتر مصرف کنید

 3. شیر و لبنیات را روزانه مصرف کنید

 4. حبوبات را در برنامه غذایی خود بگنجانید

 5. مصرف مواد قندی را محدود کنید

 6. مصرف نمک را محدود کنید

 7. مصرف  چربی و روغن را محدود کنید

 8. میان وعده های سالم

 9. میان وعده های نا سالم

 10. ایمنی غذا در مدارس