صفحه داخلی

معرفی واحد سلامت روان

بهداشت روان عبارت است از تأمین ، حفظ و رشد سلامتی روانی ، فردی و اجتماعی ، فردی دارای سلامت روانی است که می تواند فعالیت روزمره خود را به خوبی انجام دهد، با افراد خانواده و اجتماع ارتباط و سازگاری مناسبی داشته باشد از زندگی روزمره لذات ببرد و بیماری روانی نداشته باشد در بهداشت روان می آموزیم که چگونه از بروز بیماریهای روانی عصبی پیشگیری کنید و چگونه به بیماران و خانواده آنان کمک کنیم تا به سلامت روان دست یابند.

اهداف:

هدف کلی : تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت روان و درمان بیماریهای روانی

اهداف جزئی : پیشگیری از بروز اختلالات روانی – عصبی (آموزش بهداشت روان به گروههای مختلف جامعه)

پیشگیری از ناتوانی بیماران و بازتوانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی – عصبی

فعالیتهای واحد سلامت روان

  •    برنامه ریزی و آموزش جمعیت تحت پوشش در خصوص اصول و مفاهیم بهداشت روان به منظور افزایش آگاهی و  اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای ر
  •    برنامه ریزی و آموزش مهارت های زندگی
  •     برنامه ریزی و آموزش مهارتهای فرزندپروری شامل (پیشگیری برای عموم کودکان و پیشگیری و مشاوره برای کودکان دارای عوامل خطر)
  •     برنامه ریزی و آموزش به گروه های در معرض خطر، بیماران و خانواده ها در خصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت های لازم آموزش بهداشت روان در مدارس برای معلمین
  •      برنامه ریزی و ارزیابی سلامت روان و غربالگری اختلالات روانپزشکی(عقب ماندگی ذهنی، بیش فعالی و...) در مدرسه
  •      برنامه ریزی و شناسایی، مشاوره و پیگیری مشکلات تحصیلی
  •     برنامه ریزی و آموزش مسائل روانشناختی مرتبط با بلوغ، آموزش مسائل روانشناختی دوران سالمندی، یائسگی، ازدواج و... ،آموزش و اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی، ارائه خدمات به خانواده بیماران روانی شدید شامل اجرای برنامه" آموزش خانواده بیماران" ،آموزش و اجرای برنامه-های پیشگیری از سوء مصرف مواد، آموزش در مورد رفتارهای پرخطر (خشونت، جنسی، رفتارهای غیرفانونی و ایدز، )
  •       برنامه ریزی و آموزش و بازآموزی کارکنان تیم پزشک خانواده
  •       برنامه ریزی و آموزش و بازآموزی کارکنان تیم سلامت روان (کارشناس ، کاردان، بهورز و...افراد دخیل در برنامه های سلامت روان