صفحه داخلی
معرفی پرسنل واحد تغذیه


 
 مهندس عباس کمالی

سمت :کارشناس تغذیه

تحصیلات : کارشناسی ارشد