نوار راهبري
صفحه داخلی
شرح وظایف و خط مشی واحد:
 
-1 بهبود روند رشد ووضعیت تغذیه کودکان
          - برنامه حمایتی ومشارکتی کودکان دارای اختلال رشد زیر 6سال با مشارکت کمیته امداد ،بهزیستی ،جهاد کشاورزی و.......
          - طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهد روستاها با همکاری اداره بهزیستی
          - مراقبت کودکان زیر 6سال
       2- بهبود تغذیه دانش اموزان
          - برنامه ارتقاء سلامت دانش اموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه از طریق اموزش تغذیه واهن یاری
          - سالم سازی بوفه های مدارس در طرح مدارس مروج سلامت
       3- بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار وشیرده  
          - برنامه ریزی واجرای پروتکل راهنمای تغذیه مادران باردار وشیرده
          - برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند با همکاری کمیته امداد
       4- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)
          - ید سنجی خانوارهای روستایی به صورت سالانه
          - ید سنجی خانوارهای شهری هر 5سال یکبار
          - غربالگری کم کاری تیروئید در نوزادان
          - جمع اوری نمکهای غیر یده و تصفیه نشده از مراکز توزیع
       5- پیشگیری وکنترل بیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه
           - پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از دیابت
           - پیشگیری وکنترل سرطان
           - پیشگیی وکنترل چاقی 
           - پیشگیری وکنترل بیماریهای قلبی وعروقی
       6- پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذیها
           -  پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود اهن وکم خونی ناشی از فقر اهن
            -  پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید -- پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کلسیم وپوکی استخوان