صفحه داخلی
پرسش های متداول واحد بهداشت محیط


1- برای ثبت شکایات بهداشتی باید به کجا مراجعه کنیم؟
جواب: برای ثبت شکایات بهداشتی بایستی با سامانه ارتباطات مردمی 190 تماس و نسبت به ثبت شکایت اقدام کرد
2- آیا استفاده از رنگهای صنعتی در تهیه و تولید مواد غذایی مجاز می باشد؟
جواب: خیر، استفاده از رنگهای صنعتی در تهیه مواد غذایی ممنوع بوده و تنها استفاده از رنگهای گیاهی دارای مشخصات مجاز می باشد.
3- در خرید مواد غذایی بایستی به چه نکاتی توجه کنیم؟
جواب: در خرید محصولات غذایی بایستی به مشخصات ماده 11 شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و پروانه ساخت محصول توجه کرد.
4- آیا اخذ گواهینامه بهداشت عمومی برای متصدیان تهیه و توزیع مواد غذایی الزامی است؟
جواب: بله، طبق ماده 1 آیین نامه ماده 13 مقررات بهداشتی، کلیه متصدیان موظف به گذراندن دوره و اخذ گواهینامه مربوطه از طریق شرکت های مجاز آموزش اصناف گردیده اند.
5- آیا استفاده از رنگهای صنعتی در تهیه و تولید مواد غذایی مجاز می باشد؟
جواب: خیر، استفاده از رنگهای صنعتی در تهیه مواد غذایی ممنوع بوده و تنها استفاده از رنگهای گیاهی دارای مشخصات مجاز می باشد.
6-نحوه دریافت کارت بهداشت:
جواب:
 1-مراجعه به مرکز بهداشت محل
2- دریافت فرم گواهی معاینات و آزمایشات بالینی از واحد بهداشت محیط
3- مراجعه به پزشک و انجام معاینات بالینی توسط پزشک و معرفی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مربوطه، با توجه به شغل متصدی (اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی:آزمایش stool exam،آرایشگاه: آزمایش هپاتیت وایدز
4-ریز مبلغ 50000ریال به شماره حساب 2177763303004 به حساب درآمد کارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی .
5-پس از انجام مراحل فوق مدارک شامل:یک قطعه عکس، فیش سه برگی بانک،جواب آزمایش و فرم معاینات بالینی را به کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت تحویل داده تا کارت بهداشت شما صادر گردد.

7- مدت اعتبار کارت بهداشت چند ماه میباشد؟
جواب:مدت اعتبار کارت بهداشت با توجه به حساسیت امکنه مورد نظر تعیین میگردد و اماکنی که به طور مستقیم با پخت و پز در ارتباط میباشند هر 6ماه یکبار و اماکنی که به طور مستقیم با مواد غذایی در ارتباط نیستند هر 12ماه موظف به تمدید کارت بهداشت خود میباشند. در جدول زیر نمونه ای از اماکن حساس و غیر حساس ذکر گردیده:
ردیف
نوع امکنه
حساس
غیر حساس
مدت اعتبار کارت بهداشت
(ماه)
1
نانوایی
*
 
6
2
رستوران
*
 
6
3
کبابی
*
 
6
4
قنادی
*
 
6
5
آشپزخانه ها
*
 
6
6
فست فود
*
 
6
7
خواروبار فروشی
 
*
12
8
آرایشگاه ها
 
*
12
9
گوشت فروشی
 
*
12
10
میوه فروشی
 
*
128- آیا کلیه اماکن نیاز به گذراندن دوره بهداشت عمومی دارند؟
جواب: بله کلیه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی موظف به گذراندن دوره آموزش بهداشت عمومی و دریافت گواهی بهداشت میباشند.
9- جهت فک پلمپ امکنه ها چه اقداماتی باید انجام شود؟
جواب: لازم به ذکر است بعد از پلمپ امکنه ای به دلیل نواقصات بهداشتی امکنه مورد نظر حداقل یک هفته پلپ باقی میماند و بعد از گذشت یک هفته متصدی به مرکز بهداشت ( واحد بهداشت محیط) مراجعه کرده و با دادن تعهد از کارشناس بهداشت درخواست فک پلمپ مینماید و با توجه نواقصات موجود کارشناس بهداشت اجازه فک پلمپ را صادر کره مشروط بر اینکه تا رفع نواقصات، امکنه موجود فعالیت نداشته باشد و پس از رفع تواقصات با در خواست متصدی کارشناس بهداشت محل از امکنه بازدید کرده و در صورت رفع شدن نواقصات اجازه فعالیت داده میشود .
 تذکر: هرگونه فک پلمپ و فعالیت ، بدون دستور بازرس در مدت زمان پلمپ، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.