سوالات متداولواحد آموزش و ارتقاء سلامت
 معرفی واحد آموزش و ارتقاء سلامت شرح وظایف
معرفی پرسنل واحد ارتباط با واحدمشخصات مسئول واحد
نام و نام خانوادگی : وحید عطایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
سمت : مسئول واحد
شرح وظایف واحد:
1- طراحی‌ و ‌توزیع مداخلات‌ سلامت از ‌طریق کانال رسانه‌های مختلف جمعی(صداو سیما ، مخابرات ‌، هفته‌نامه‌ها ‌، نمایشگاه‌های سلامت و ...)
2- توسعه محیط‌های حامی سلامت ‌( آموزش و پرورش ‌، بسیج‌ ، نیروی انتظامی ‌، طرح هجرت‌3‌ ، روحانیون‌، مراکز نهضت سواد‌آموزی‌(clc‌) ، کمیته امداد ، شهرداری و ... )
3- ساماندهی فعالیت‌های آموزشی (‌ پایش و ارزشیابی انواع فعالیتهای آموزشی ، انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رسانه‌های تولیدی ‌، طراحی ، تکثیر و توزیع انواع رسانه‌های چاپی و دیجیتال ‌، تیزر ‌، انیمیشن ‌و ....) جهت سازمان‌های درون بخشی ، برون بخشی و ......
4- استقرار رسانه‌های دیجیتال و برنامه ارزشیابی آن
5- نیازسنجی آموزشی سلامت و برنامه‌های مرتبط
6- برنامه‌های بزرگداشت هفته سلامت باتوجه به شعار سال
7- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی ( طرح جامع سلامت استان قزوین و سایر پروژه‌ها )
8- استقرار 15مهارت اساسی آموزش سلامت
9- تجهیز مراکز محیطی به امکانات آموزشی ( وایت‌برد‌، صندلی‌، پکیج آموزشی‌، فیلم‌های آموزش سلامت‌،دستور العمل‌های واحد و .... )
10- همکاری با سایر واحدهای ستادی و عضویت در کمیته‌های مختلف درون بخشی و برون بخشی