سوالات متداولواحد روابط عمومی
 معرفی واحد روابط عمومی شرح وظایف
معرفی پرسنل واحد ارتباط با واحدمشخصات مسئول واحد
نام و نام خانوادگی : فرج الله فرجی
مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت حرفه ای
تلفن : 34623820