سوالات متداولواحد تغذیه

 واحد تغذیه شرح وظایف
معرفی پرسنل واحد ارتباط با واحدمشخصات مسئول واحد

مشخصات مسئول واحد
نام و نام خانوادگی : عباس کمالی
مدرک تحصیلی : لیسانس علوم تغذیه
سمت : کارشناس مسئول واحد
تلفن:34623821