اخبار اسلایدی
w
1398/6/20 چهارشنبه داروخانه و مطب پزشک عمومی در روستای اردلانِ شهرستان آوج افتتاح شد به مناسبت هفته دولت و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، معاون فرماندار و بخشدار بخش مرکزی این شهرستان، داروخانه و مطب پزشک عمومی در روستای اردلانِ شهرستان آوج افتتاح شد.