اخبار
تصمیمات لازم برای رفع موانع موجوددرمحوطه سازی مرکزدرحال ساخت درجه یک شهرستان آوج اتخاذشد

1398/8/25 شنبه

  پس از بازدید تاریخ 21 آبان سال 1398 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج به همراه فرماندار این شهرستان از مرکز در حال ساختخدمات جامع سلامت درجه یک، تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود در محوطه سازی این مرکز اتخاذ شد.در این بازدید ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با اشاره به اهمیت راه اندازی این مرکز در ارائه خدمات به شهروندان، مساعدت و همکاری مسئوولین شهرستان در رفع موانع موجود در محوطه سازی این مرکز را خواستار شد.نصرت اله علیرضایی، فرماندار شهرستان آوج نیز در این بازدید از قول مساعد برای رفع مشکل محوطه سازی این مرکز خبر داد.گفتنی است در نشستی که پس از این بازدید در دفتر امام جمعه شهر آوج با حضور فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، امام جمعه و اعضاء شورای اسلامی شهر آوج برگزار شد،تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود در محوطه سازی این مرکز اتخاذ و مقرر شد اجرای ساخت مرکز خدمات جامع سلامتدرجه یک شهرستان آوج با قوّت بیشتری پیگیری شود.