اخبار
دومین همایش ورزشی بانوان شهرستان آوج به مناسبت هفته ملی سلامت زنان

1398/8/25 شنبه

   دومین همایش ورزشی بانوان شهرستان آوج به مناسبت هفته ملی سلامت زنان و کمپین "ترویج فعالیت بدنی برای شادابی و تندرستی زنان ایران"برگزار شد.این همایش با حضور تعدادی از بانوان غیر شاغل و بانوان شاغل در ادارات و سازمان های با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، اداره ورزش و جوانان، اداره آموزش و پرورش و امور بانوان فرمانداری این شهرستانبرگزار شد.ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر گفت:رابطه فعالیت بدنی و ابتلا به بیماری ها، رابطه ای غیر مستقیم می باشد، کم تحرکی و فعاليت بدني ناکافی را موجبافزایش وزن و چاقي دانست که می تواند به عنوان یکی از مهمترين عوامل خطر در زمينه فشارخون بالا، افزایش كلسترول خون و بيماری های غيرواگيربه شمار رود.طاهره رضوانی، کارشناس مسئوول جمعیت و سلامت خانواده با اشاره به انجام حرکات نرمشی و برگزاری مسابقات دو و طناب کشی، هدف از برگزاری این همایش را ترویج و تشویق بانوان به ویژه بانوان شاغل در ادارات و سازمان ها به ورزش و فعاليت بدنی عنوان و توزیع پمفلت و تراکت های آموزشی مرتبط با سلامت و فعالیت های بدنی، فراخوان افراد برای دریافت مراقبت و خدمات بسته های خدمتی گروه های سنی و آزمایش های غربالگری و پذیرایی از شرکت کنندگان در این همایش را از برنامه های دیگر این همایش بیان کرد.این همایش با شعار "ورزش، شادابی، آرامش" در تاریخ 20 آبان سال 1398 در سالن ورزشی معلم شهر آوج برگزار شد.