اخبار
برگزاری نشست ارزیابی تمرین سنجش تاب آوری در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آوج

1398/8/25 شنبه

    در تاریخ 22 آبان سال 1398 نشست ارزیابی تمرین سنجش تاب آوری در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آوج برگزار و میزان تاب آوری مراکز ونقاط ضعف و قوت اجرای برنامه بررسی شد.در این نشست پس از ارائه گزارش کارشناسان اعزامی شبکه به منظور بررسی وضعیت و تکمیل چک لیست ها در مراکز خدمات جامع سلامت در زمان اجرای تمرین سنجش تاب آوری، ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج هدف از اجرای تمرین را شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات به مراجعین در بحران های احتمالی بیان کرد. وی همچنین بر برنامه ریزی به منظور پیگیری مشکلات و رفع موانع گزارش شده تأکید کرد.محمد ابراهیم غمخواه، کارشناس بلایای شهرستان آوج گفت:بر اساس پروتکل های موجود، مراکز خدمات جامع سلامت در شرایط بلایا و بحران لازم است حداقل به مدت 72 ساعت تاب آوری خود را حفظ کرده و کلیه تمهیدات لازم را از قبل پیش بینی کرده باشند و در این تمرین آب و برق مراکز به مدت 4 ساعت قطع و میزان تاب آوری مراکز سنجیده شد.برآورد هزینه برای سیم کشی برق اضطراری در مراکز، ذخیره سازی آب در یکی از مراکز شهرستان به صورت پایلوت و استقرار دو عدد بخاری نفتی در هر مرکز برای استفاده در شرایط بلایا و بحران از مهمترین مصوبات این نشست بود.