• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=07fae022-cf88-46fd-9561-8f86d562817e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c5c7b60f-7f32-4cb8-a745-723ef2d9991a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=717ea676-24e9-4b10-a26a-03c2f2537216

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=138de725-f3bf-43bf-96be-3eafa0172abc

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=046772a6-7bde-421d-859f-590e71e3ba5b

 
 
 
بيشتر
اخبار
در نشست هماهنگی برپایی موکب اربعین در شهرستان آوج بر هماهنگی اقدامات بین بخشی تأکید شددر نشست هماهنگی برپایی موکب اربعین در شهرستان آوج بر هماهنگی اقدامات بین بخشی تأکید شد
در این نشست صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان آوج ضمن تأکید بر هماهنگی بیشتر در اقدامات بین بخشی گفت: با توجه به اینکه شهرستان آوج به عنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی زائرین برای حضور در مراسم معنوی روز اربعین است لازم است تا با دقت و توان بیشتر در ارائه خدمات مطلوب به زائرین ...
استفاده از نمک برای پخت نان در نانوایی های شهرستان آوج کاهش یافت
حمیده شیخ محمدی، کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با بیان اینکه حد استاندار نمک در تهیه نان، یک درصد است؛ گفت: میزان موارد نامطلوب نمک در نمونه برداریی های انجام شده در شش ماهه اول سال 1397 در شهرستان آوج نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش حدود 23 درصدی همراه ...
آزمون جامع بهورزی در شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج برگزار شد
صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با اعلام این خبر ادامه داد: هدف از برگزاری این آزمون شناسایی توانمندی علمی بهورزان بود که با برنامه ریزی انجام شده و اعلام قبلی منابع آن در محل ساختمان شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج ...
توزیع دومین سبد غذایی برای مادران باردار و شیرده نیازمند حمایت در شهرستان آوج
صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج با تأیید این خبر بر اهمیت تأمین نیازهای غذایی مادران باردار و شیرده به منظور رشد و ارتقای جسمی جنین و کودکان...