• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=aa802824-3a59-401e-b0b9-97cc9f95fb23

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bf2eaf4d-d7f1-4194-85fc-195bc1ef502a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3c867efd-c81c-4157-bb0c-817240b34522

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1d6d702c-eb43-4d9f-8565-3acf7e4df173

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e2877c3b-dccd-4c3c-b50c-8e5d20cf7dc4

 
 
 
بيشتر
اخبار
1397/11/4 پنجشنبه
با آموزش و اطلاع رسانی از نشانگان داون پیشگیری کنیم
کودکان مبتلا به نشانگان داون علی رغم داشتن اندازه مشابه کودکان معمولی درهنگام تولد، رشدِ بعد از تولد آنها کندتر از سایر کودکان است و این کودکان معمولاً ...
1397/10/19 چهارشنبه
اجرای برنامه معاینه رایگان در روستای سعیدآباد شهرستان آوج
روز 17 دی 1397 تیم سلامت مرکز بهداشتی _ درمانی حصار ولی عصر (عج) با حضور در روستای سعیدآباد شهرستان آوج اقدام به معاینه رایگان بیماران...
1397/10/18 سه‌شنبه
نجات جان مادر باردار دارای بیماری فشارخون بالا در شهرستان آوج
مادر باردار دارای بیماری فشار خون بالا که در اثر افزایش فشار خون در وضعیت بحرانی قرار داشت، با اقدام به موقع تیم درمان مرکز بهداشتی _ درمانی آوج به بیمارستان ...
1397/10/13 پنجشنبه
پیگیری روند بهبودی کودک مصدوم با حضور پزشک مرکز کلنجین در منزل وی پس از شش ماه از مصدومیت
پس از گذشت حدود شش ماه از مصدومیت کودک در اثر برخورد با تراکتور در روستای یمق شهرستان آوج، دکتر محمد رضا کاتوزی در آخرین دهگردشی تیم سلامت در این روستا با حضور در منزل این کودک از وی عیادت ...