• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=15de1e8e-c50f-4761-a5e3-a88f12548947

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=16c02937-86bd-4935-aaec-60206fbd2be2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9f0e2ba4-5507-4807-8422-490c68075b70

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=589f0340-81db-42b5-8791-4fd2f249e506

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cb637814-3edd-4a51-b6c0-02a414c60a16

بيشتر
اخبار
خودآزمایی، معاینه توسط پزشک و ماما و ماموگرافی سه روش مهم برای تشخیص سرطان سینه است
سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان است و رعایت اصول خودمراقبتی در کاهش ابتلا به این سرطان ...
در شبکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج؛ نشست های آموزش و حساس سازی سرطان های زنان در حال اجرا است
در راستای مداخلات لازم برای کاهش و پیشگیری از مرگ های زودرس و نظر به اهمیت تشخیص و درمان به موقع سرطان، سری نشست های آموزش و حساس سازی سرطان های زنان ...
روستای ارتش آباد شهرستان آوج مجهز به دستگاه کلریناتور شد
با همکاری خیرین و شورای اسلامی روستای ارتش آباد شهرستان آوج ...
کلنیک سیار دندانپزشکی به ایستگاه روستای عبداله مسعود شهرستان آوج رسید
کلنیک سیار دندانپزشکی از روز شنبه با استقرار در روستای دیدار شهرستان آوج و با همکاری دندانپزشکان شهرستان ...